Prehľad o organizácii
LONA Slovakia, s.r.o.
Štefánikovo námestie 2, 052 40 Spišská Nová Ves
31733069
2020729436
Nemá
04.09.1996
23.02.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod LONA Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LONA Slovakia, s.r.o.


Konateľ LONA Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LONA Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti LONA Slovakia, s.r.o.


Kataster LONA Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy LONA Slovakia, s.r.o.