Moja zóna
LONA Slovakia, s.r.o.
Štefánikovo námestie 2, 052 40 Spišská Nová Ves
31733069
2020729436
Nemá
nezistený
04.09.1996
23.02.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LONA Slovakia, s.r.o.


Štatutári LONA Slovakia, s.r.o.


Spoločníci LONA Slovakia, s.r.o.


Predmety podnikania LONA Slovakia, s.r.o.


Kataster LONA Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy LONA Slovakia, s.r.o.