Prehľad o organizácii
AGROVA, spoločnosť s ručením obmedzeným Kazimír
076 13 Kazimír
31733077
Nemá
09.09.1996
24.11.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AGROVA, spoločnosť s ručením obmedzeným Kazimír


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROVA, spoločnosť s ručením obmedzeným Kazimír


Konateľ AGROVA, spoločnosť s ručením obmedzeným Kazimír


Štatutárny orgán AGROVA, spoločnosť s ručením obmedzeným Kazimír


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROVA, spoločnosť s ručením obmedzeným Kazimír


Správca konkurznej podstaty AGROVA, spoločnosť s ručením obmedzeným Kazimír


Predmet činnosti AGROVA, spoločnosť s ručením obmedzeným Kazimír


Kataster AGROVA, spoločnosť s ručením obmedzeným Kazimír