Prehľad o organizácii
Xylo Machinery SK s.r.o.
Bardejovská 24, 080 01 Prešov
31733085
2020521272
SK2020521272
50-99 zamestnancov
05.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3262/P
-191 tis. €
88,1 %
2023/2022
8,02 mil. €
-57 %
2023/2022
-0,01
86,8 %
2023/2022
11,4 tis. €
N/A

Zisk Xylo Machinery SK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
-8 mil. €
transparex.sk

Tržby Xylo Machinery SK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
transparex.sk
36,08
0,93
0,3
3,42

Zisk pred zdanením Xylo Machinery SK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
-8 mil. €
transparex.sk

EBITDA Xylo Machinery SK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 mil. €
5 mil. €
0 €
-5 mil. €
-10 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Xylo Machinery SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Xylo Machinery SK s.r.o.


Konateľ Xylo Machinery SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Xylo Machinery SK s.r.o.


Predmet činnosti Xylo Machinery SK s.r.o.


Kataster Xylo Machinery SK s.r.o.


Skrátené výkazy Xylo Machinery SK s.r.o.