Prehľad o organizácii
Xylo Machinery SK s.r.o.
Bardejovská 24, 080 01 Prešov
31733085
2020521272
SK2020521272
50-99 zamestnancov
05.09.1996
Výroba dvíhacích zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,08
-0,09
0
15,2 %
-1,61 mil. €
-333,4 %
2022/2021
18,6 mil. €
130,1 %
2022/2021
-0,08
-464,8 %
2022/2021
11,4 tis. €
N/A

Zisk Xylo Machinery SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
-8 mil. €
transparex.sk

Tržby Xylo Machinery SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
transparex.sk
36,46
0,85
0,05
2,32

Zisk pred zdanením Xylo Machinery SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
-8 mil. €
transparex.sk

EBITDA Xylo Machinery SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
5 mil. €
0 €
-5 mil. €
-10 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Xylo Machinery SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Xylo Machinery SK s.r.o.


Konateľ Xylo Machinery SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Xylo Machinery SK s.r.o.


Predmet činnosti Xylo Machinery SK s.r.o.


Kataster Xylo Machinery SK s.r.o.


Skrátené výkazy Xylo Machinery SK s.r.o.