Prehľad o organizácii
AG LIMA PEGAS, s.r.o.
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
31733093
2020494245
Nemá
nezistený
03.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 22751/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk AG LIMA PEGAS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby AG LIMA PEGAS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-2,46
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením AG LIMA PEGAS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA AG LIMA PEGAS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AG LIMA PEGAS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AG LIMA PEGAS, s.r.o.


Konateľ AG LIMA PEGAS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AG LIMA PEGAS, s.r.o.


Predmet činnosti AG LIMA PEGAS, s.r.o.


Kataster AG LIMA PEGAS, s.r.o.


Skrátené výkazy AG LIMA PEGAS, s.r.o.