Moja zóna
AG LIMA PEGAS, s.r.o.
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
31733093
2020494245
Nemá
nezistený
03.09.1996
Veľkoobchod s kovmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk AG LIMA PEGAS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

Tržby AG LIMA PEGAS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

-2,46
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením AG LIMA PEGAS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

EBITDA AG LIMA PEGAS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod AG LIMA PEGAS, s.r.o.


Štatutári AG LIMA PEGAS, s.r.o.


Spoločníci AG LIMA PEGAS, s.r.o.


Predmety podnikania AG LIMA PEGAS, s.r.o.


Kataster AG LIMA PEGAS, s.r.o.


Skrátené výkazy AG LIMA PEGAS, s.r.o.