Prehľad o organizácii
ATEL, s.r.o. Košice
Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice
31733115
2020789441
Nemá
nezistený
09.09.1996
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ATEL, s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ATEL, s.r.o. Košice


Konateľ ATEL, s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ATEL, s.r.o. Košice


Predmet činnosti ATEL, s.r.o. Košice


Kataster ATEL, s.r.o. Košice


Skrátené výkazy ATEL, s.r.o. Košice