Prehľad o organizácii
GRAVITON, s.r.o.
Široká 4423/2, 058 01 Poprad
31733123
2020515310
SK2020515310
3-4 zamestnanci
09.09.1996
Výroba ost.všeob.strojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
1,31
29,1 %
199 €
-46,5 %
2021/2020
177 tis. €
4,2 %
2021/2020
0
-49,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk GRAVITON, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby GRAVITON, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk

11,81
0,71
0,26
3,02

Zisk pred zdanením GRAVITON, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA GRAVITON, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod GRAVITON, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GRAVITON, s.r.o.


Konateľ GRAVITON, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GRAVITON, s.r.o.


Predmet činnosti GRAVITON, s.r.o.


Kataster GRAVITON, s.r.o.


Skrátené výkazy GRAVITON, s.r.o.