Prehľad o organizácii
GRAVITON, s.r.o.
Široká 4423/2, 058 01 Poprad
31733123
2020515310
SK2020515310
2 zamestnanci
09.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3264/P
-2,26 tis. €
-860,9 %
2023/2022
189 tis. €
-17,8 %
2023/2022
-0,01
-848,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk GRAVITON, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby GRAVITON, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk
11,43
0,44
0,13
1,34

Zisk pred zdanením GRAVITON, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA GRAVITON, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GRAVITON, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GRAVITON, s.r.o.


Konateľ GRAVITON, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GRAVITON, s.r.o.


Predmet činnosti GRAVITON, s.r.o.


Kataster GRAVITON, s.r.o.


Skrátené výkazy GRAVITON, s.r.o.