Prehľad o organizácii
PADAN s.r.o.
Narcisová 5, 040 11 Košice
31733131
Nemá
10.09.1996
02.01.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PADAN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PADAN s.r.o.


Konateľ PADAN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PADAN s.r.o.


Predmet činnosti PADAN s.r.o.


Kataster PADAN s.r.o.