Moja zóna
PADAN s.r.o.
Narcisová 5, 040 11 Košice
31733131
Nemá
10.09.1996
02.01.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PADAN s.r.o.


Štatutári PADAN s.r.o.


Spoločníci PADAN s.r.o.


Predmety podnikania PADAN s.r.o.


Kataster PADAN s.r.o.