Prehľad o organizácii
BEST - ENTO, spol. s r.o., Košice
Jesenského 13, 040 01 Košice
31733140
2020789463
Nemá
nezistený
09.09.1996
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk BEST - ENTO, spol. s r.o., Košice


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby BEST - ENTO, spol. s r.o., Košice


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-18,38
-7,82
n/a
0,02

Zisk pred zdanením BEST - ENTO, spol. s r.o., Košice


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA BEST - ENTO, spol. s r.o., Košice


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BEST - ENTO, spol. s r.o., Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BEST - ENTO, spol. s r.o., Košice


Konateľ BEST - ENTO, spol. s r.o., Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BEST - ENTO, spol. s r.o., Košice


Predmet činnosti BEST - ENTO, spol. s r.o., Košice


Kataster BEST - ENTO, spol. s r.o., Košice


Skrátené výkazy BEST - ENTO, spol. s r.o., Košice