Prehľad o organizácii
DREKOV, spol. s r.o.
Pražská 4, 040 01 Košice
31733158
Nemá
06.09.1996
24.11.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DREKOV, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREKOV, spol. s r.o.


Konateľ DREKOV, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREKOV, spol. s r.o.


Správca konkurznej podstaty DREKOV, spol. s r.o.


Predmet činnosti DREKOV, spol. s r.o.


Kataster DREKOV, spol. s r.o.