Prehľad o organizácii
KNOLA, spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves
Laborecká 17, 052 01 Spišská Nová Ves
31733166
2020504849
Nemá
nezistený
10.09.1996
30.04.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk KNOLA, spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby KNOLA, spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením KNOLA, spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA KNOLA, spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves


2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KNOLA, spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KNOLA, spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves


Konateľ KNOLA, spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KNOLA, spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves


Predmet činnosti KNOLA, spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves


Kataster KNOLA, spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves


Skrátené výkazy KNOLA, spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves