Prehľad o organizácii
PK AUTO, spol. s r.o.
Duklianska 23, 080 01 Prešov
31733174
2020521294
SK2020521294
50-99 zamestnancov
10.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3265/P
156 tis. €
-37,8 %
2023/2022
30,3 mil. €
13,4 %
2023/2022
0,01
-41,5 %
2023/2022
1,4 mil. €
386,6 %
2022/2021
N/A

Zisk PK AUTO, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PK AUTO, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
32 mil. €
30 mil. €
28 mil. €
26 mil. €
24 mil. €
22 mil. €
20 mil. €
transparex.sk
361,96
0,16
0,02
0,89

Zisk pred zdanením PK AUTO, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PK AUTO, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PK AUTO, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PK AUTO, spol. s r.o.


Konateľ PK AUTO, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PK AUTO, spol. s r.o.


Predmet činnosti PK AUTO, spol. s r.o.


Kataster PK AUTO, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PK AUTO, spol. s r.o.