Prehľad o organizácii
PK AUTO, spol. s r.o.
Duklianska 23, 080 01 Prešov
31733174
2020521294
SK2020521294
50-99 zamestnancov
10.09.1996
Predaj automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,11
0,01
83,8 %
251 tis. €
-17,7 %
2022/2021
26,7 mil. €
7,6 %
2022/2021
0,02
-36,8 %
2022/2021
1,4 mil. €
386,6 %
2022/2021
N/A

Zisk PK AUTO, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PK AUTO, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
28 mil. €
26 mil. €
24 mil. €
22 mil. €
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €
transparex.sk
338,46
0,16
0,01
0,95

Zisk pred zdanením PK AUTO, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PK AUTO, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PK AUTO, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PK AUTO, spol. s r.o.


Konateľ PK AUTO, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PK AUTO, spol. s r.o.


Predmet činnosti PK AUTO, spol. s r.o.


Kataster PK AUTO, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PK AUTO, spol. s r.o.