Prehľad o organizácii
VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.
Záborského 2942/19, 058 01 Poprad
31733182
2020658101
Nemá
nezistený
10.09.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.


Konateľ VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.


Predmet činnosti VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.


Kataster VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.


Skrátené výkazy VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.