Moja zóna
VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.
Záborského 2942/19, 058 01 Poprad
31733182
2020658101
Nemá
nezistený
10.09.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.


Štatutári VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.


Spoločníci VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.


Predmety podnikania VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.


Kataster VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.


Skrátené výkazy VK PROGRES - drevo, spol. s r.o.