Prehľad o organizácii
Z.L.F. s.r.o.
Kolárova 1075, Trebišov
31733191
2021201160
Nemá
nezistený
05.09.1996
04.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Z.L.F. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Z.L.F. s.r.o.


Konateľ Z.L.F. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Z.L.F. s.r.o.


Predmet činnosti Z.L.F. s.r.o.


Kataster Z.L.F. s.r.o.


Skrátené výkazy Z.L.F. s.r.o.