Moja zóna
Z.L.F. s.r.o.
Kolárova 1075, Trebišov
31733191
2021201160
Nemá
nezistený
05.09.1996
04.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Z.L.F. s.r.o.


Štatutári Z.L.F. s.r.o.


Spoločníci Z.L.F. s.r.o.


Predmety podnikania Z.L.F. s.r.o.


Kataster Z.L.F. s.r.o.


Skrátené výkazy Z.L.F. s.r.o.