Moja zóna
DABOS, s.r.o.
Cottbuská 20, 040 11 Košice
31733204
2020793577
Nemá
nezistený
10.09.1996
25.05.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DABOS, s.r.o.


Štatutári DABOS, s.r.o.


Spoločníci DABOS, s.r.o.


Predmety podnikania DABOS, s.r.o.


Kataster DABOS, s.r.o.


Skrátené výkazy DABOS, s.r.o.