Prehľad o organizácii
DABOS, s.r.o.
Cottbuská 20, 040 11 Košice
31733204
2020793577
Nemá
nezistený
10.09.1996
25.05.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DABOS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DABOS, s.r.o.


Konateľ DABOS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DABOS, s.r.o.


Predmet činnosti DABOS, s.r.o.


Kataster DABOS, s.r.o.


Skrátené výkazy DABOS, s.r.o.