Prehľad o organizácii
VOPEX, s.r.o., Trebišov v konkurze
Čsl. armády 1117, 075 01 Trebišov
31733239
2020507687
Nemá
nezistený
11.09.1996
Inšt.kanal,výhrev.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
504 tis. €
550,1 %
2016/2015
N/A

Zisk VOPEX, s.r.o., Trebišov v konkurze


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby VOPEX, s.r.o., Trebišov v konkurze


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením VOPEX, s.r.o., Trebišov v konkurze


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA VOPEX, s.r.o., Trebišov v konkurze


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VOPEX, s.r.o., Trebišov v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VOPEX, s.r.o., Trebišov v konkurze


Konateľ VOPEX, s.r.o., Trebišov v konkurze


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VOPEX, s.r.o., Trebišov v konkurze


Správca konkurznej podstaty VOPEX, s.r.o., Trebišov v konkurze


Predmet činnosti VOPEX, s.r.o., Trebišov v konkurze


Kataster VOPEX, s.r.o., Trebišov v konkurze


Skrátené výkazy VOPEX, s.r.o., Trebišov v konkurze