Prehľad o organizácii
STEEL TEAM, s.r.o.
Hroncova 5, 040 01 Košice
31733247
2020507720
Nemá
nezistený
10.09.1996
13.10.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod STEEL TEAM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STEEL TEAM, s.r.o.


Konateľ STEEL TEAM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STEEL TEAM, s.r.o.


Predmet činnosti STEEL TEAM, s.r.o.


Kataster STEEL TEAM, s.r.o.


Skrátené výkazy STEEL TEAM, s.r.o.