Moja zóna
STEEL TEAM, s.r.o.
Hroncova 5, 040 01 Košice
31733247
2020507720
Nemá
nezistený
10.09.1996
13.10.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STEEL TEAM, s.r.o.


Štatutári STEEL TEAM, s.r.o.


Spoločníci STEEL TEAM, s.r.o.


Predmety podnikania STEEL TEAM, s.r.o.


Kataster STEEL TEAM, s.r.o.


Skrátené výkazy STEEL TEAM, s.r.o.