Moja zóna
INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice
Protifašistických bojovníkov 1, 040 01 Košice
31733255
2020945674
Nemá
nezistený
03.09.1996
05.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Štatutári INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Spoločníci INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Predmety podnikania INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Kataster INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Skrátené výkazy INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice