Prehľad o organizácii
INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice
Protifašistických bojovníkov 1, 040 01 Košice
31733255
2020945674
Nemá
nezistený
03.09.1996
05.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Konateľ INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Predmet činnosti INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Kataster INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice


Skrátené výkazy INTERTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Košice