Prehľad o organizácii
PENTA - RV, s.r.o.
Železničná 103, 050 01 Revúca
31733263
Nemá
05.09.1996
08.11.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PENTA - RV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PENTA - RV, s.r.o.


Konateľ PENTA - RV, s.r.o.


Likvidátor PENTA - RV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PENTA - RV, s.r.o.


Predmet činnosti PENTA - RV, s.r.o.


Kataster PENTA - RV, s.r.o.