Prehľad o organizácii
HYDROPROTECT, s.r.o. Prešov
Masarykova 7, 080 01 Prešov
31733271
Nemá
10.09.1996
23.12.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod HYDROPROTECT, s.r.o. Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HYDROPROTECT, s.r.o. Prešov


Konateľ HYDROPROTECT, s.r.o. Prešov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HYDROPROTECT, s.r.o. Prešov


Predmet činnosti HYDROPROTECT, s.r.o. Prešov


Kataster HYDROPROTECT, s.r.o. Prešov