Prehľad o organizácii
POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
Čapajevova 44, 080 01 Prešov
31733280
2020521338
SK2020521338
150-199 zamestnancov
11.09.1996
Iná tlač
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
0
64,6 %
81,8 tis. €
163,4 %
2022/2021
12,9 mil. €
13,8 %
2022/2021
0,01
167,7 %
2022/2021
N/A
283 tis. €

Zisk POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
13 mil. €
12,5 mil. €
12 mil. €
11,5 mil. €
11 mil. €
10,5 mil. €
transparex.sk
2,62
0,35
0,09
1,03

Zisk pred zdanením POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Konateľ POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Člen dozorného orgánu POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Predmet činnosti POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Kataster POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Skrátené výkazy POLYGRAF PRINT spol. s r.o.