Prehľad o organizácii
POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
Čapajevova 44, 080 01 Prešov
31733280
2020521338
SK2020521338
150-199 zamestnancov
11.09.1996
Iná tlač
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,04
0
67,2 %
-129 tis. €
-153,6 %
2021/2020
11,3 mil. €
7,7 %
2021/2020
-0,01
-154,2 %
2021/2020
N/A
283 tis. €

Zisk POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12,5 mil. €
12 mil. €
11,5 mil. €
11 mil. €
10,5 mil. €
10 mil. €
transparex.sk

2,6
0,33
0,14
0,98

Zisk pred zdanením POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Konateľ POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Člen dozorného orgánu POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Predmet činnosti POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Kataster POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Skrátené výkazy POLYGRAF PRINT spol. s r.o.