Prehľad o organizácii
POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
Čapajevova 44, 080 01 Prešov
31733280
2020521338
SK2020521338
150-199 zamestnancov
11.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3270/P
-618 tis. €
-855,1 %
2023/2022
10,3 mil. €
-19,9 %
2023/2022
-0,08
-1 040,2 %
2023/2022
N/A
283 tis. €

Zisk POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

Tržby POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
13 mil. €
12 mil. €
11 mil. €
10 mil. €
transparex.sk
2,14
0,36
0,11
1,12

Zisk pred zdanením POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Konateľ POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Člen dozorného orgánu POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Predmet činnosti POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Kataster POLYGRAF PRINT spol. s r.o.


Skrátené výkazy POLYGRAF PRINT spol. s r.o.