Prehľad o organizácii
"St. GRAMINY spol. s r.o."
Komenského 144/43, 067 81 Belá nad Cirochou
31733298
2020512351
Nemá
nezistený
10.09.1996
15.12.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
0 %
2016/2015
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk "St. GRAMINY spol. s r.o."


2014
2015
2016
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby "St. GRAMINY spol. s r.o."


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením "St. GRAMINY spol. s r.o."


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA "St. GRAMINY spol. s r.o."


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod "St. GRAMINY spol. s r.o."


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "St. GRAMINY spol. s r.o."


Konateľ "St. GRAMINY spol. s r.o."


Spoločník v.o.s. / s.r.o. "St. GRAMINY spol. s r.o."


Predmet činnosti "St. GRAMINY spol. s r.o."


Kataster "St. GRAMINY spol. s r.o."


Skrátené výkazy "St. GRAMINY spol. s r.o."