Prehľad o organizácii
TAPIO,s.r.o.
Pražská 4, 040 11 Košice
31733301
2020494201
Nemá
nezistený
11.09.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod TAPIO,s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TAPIO,s.r.o.


Konateľ TAPIO,s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TAPIO,s.r.o.


Predmet činnosti TAPIO,s.r.o.


Kataster TAPIO,s.r.o.


Skrátené výkazy TAPIO,s.r.o.