Moja zóna
TAPIO,s.r.o.
Pražská 4, 040 11 Košice
31733301
2020494201
Nemá
nezistený
11.09.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TAPIO,s.r.o.


Štatutári TAPIO,s.r.o.


Spoločníci TAPIO,s.r.o.


Predmety podnikania TAPIO,s.r.o.


Kataster TAPIO,s.r.o.


Skrátené výkazy TAPIO,s.r.o.