Prehľad o organizácii
PARITA, spol. s r.o. v likvidácii
Levočská 866, 058 01 Poprad
31733310
2020658112
Nemá
nezistený
11.09.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PARITA, spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PARITA, spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ PARITA, spol. s r.o. v likvidácii


Likvidátor PARITA, spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PARITA, spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti PARITA, spol. s r.o. v likvidácii


Kataster PARITA, spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy PARITA, spol. s r.o. v likvidácii