Prehľad o organizácii
LIPTEX, spol. s r.o.
059 40 Liptovská Teplička
31733328
Nemá
09.09.1996
25.04.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod LIPTEX, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LIPTEX, spol. s r.o.


Konateľ LIPTEX, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LIPTEX, spol. s r.o.


Predmet činnosti LIPTEX, spol. s r.o.


Kataster LIPTEX, spol. s r.o.