Prehľad o organizácii
B W M, spol. s r.o.
044 55 Veľká Ida
31733344
2020789474
Nemá
09.09.1996
27.07.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod B W M, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie B W M, spol. s r.o.


Konateľ B W M, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. B W M, spol. s r.o.


Predmet činnosti B W M, spol. s r.o.


Kataster B W M, spol. s r.o.


Skrátené výkazy B W M, spol. s r.o.