Moja zóna
FRAMAT, spol. s r.o.
Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa
31733352
2020003623
Nemá
nezistený
10.09.1996
22.05.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FRAMAT, spol. s r.o.


Štatutári FRAMAT, spol. s r.o.


Spoločníci FRAMAT, spol. s r.o.


Predmety podnikania FRAMAT, spol. s r.o.


Kataster FRAMAT, spol. s r.o.


Skrátené výkazy FRAMAT, spol. s r.o.