Prehľad o organizácii
FRAMAT, spol. s r.o.
Levočská 37, 064 01 Stará Ľubovňa
31733352
2020003623
Nemá
nezistený
10.09.1996
22.05.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod FRAMAT, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FRAMAT, spol. s r.o.


Konateľ FRAMAT, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FRAMAT, spol. s r.o.


Predmet činnosti FRAMAT, spol. s r.o.


Kataster FRAMAT, spol. s r.o.


Skrátené výkazy FRAMAT, spol. s r.o.