Prehľad o organizácii
V+K III, s.r.o.
Cyrila a Metoda 51, 071 01 Michalovce
31733361
2020740007
SK2020740007
10-19 zamestnancov
11.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8386/V
-46 €
99,9 %
2022/2021
700 tis. €
86,2 %
2022/2021
-0
99,9 %
2022/2021
1 tis. €
N/A

Zisk V+K III, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby V+K III, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
6,39
0,12
0,1
0,78

Zisk pred zdanením V+K III, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA V+K III, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod V+K III, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie V+K III, s.r.o.


Konateľ V+K III, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. V+K III, s.r.o.


Predmet činnosti V+K III, s.r.o.


Kataster V+K III, s.r.o.


Skrátené výkazy V+K III, s.r.o.