Prehľad o organizácii
V+K III, s.r.o.
Cyrila a Metoda 51, 071 01 Michalovce
31733361
2020740007
SK2020740007
10-19 zamestnancov
11.09.1996
Služby pohostinstiev
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,1
-5,59
0,14
98,2 %
-38 tis. €
5 %
2021/2020
376 tis. €
-25,5 %
2021/2020
-0,1
6,3 %
2021/2020
1 tis. €
N/A

Zisk V+K III, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby V+K III, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

0,97
0,02
0,17
0,55

Zisk pred zdanením V+K III, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA V+K III, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod V+K III, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie V+K III, s.r.o.


Konateľ V+K III, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. V+K III, s.r.o.


Predmet činnosti V+K III, s.r.o.


Kataster V+K III, s.r.o.


Skrátené výkazy V+K III, s.r.o.