Prehľad o organizácii
V A P O - výroba obuvi, s.r.o.
Stöcklova 36, 085 01 Bardejov
31733379
Nemá
12.09.1996
25.08.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod V A P O - výroba obuvi, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie V A P O - výroba obuvi, s.r.o.


Konateľ V A P O - výroba obuvi, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. V A P O - výroba obuvi, s.r.o.


Predmet činnosti V A P O - výroba obuvi, s.r.o.


Kataster V A P O - výroba obuvi, s.r.o.