Moja zóna
SALE spol. s r.o.
Ostravská 5, 040 01 Košice
31733387
Nemá
10.09.1996
09.11.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SALE spol. s r.o.


Štatutári SALE spol. s r.o.


Spoločníci SALE spol. s r.o.


Predmety podnikania SALE spol. s r.o.


Kataster SALE spol. s r.o.