Prehľad o organizácii
SALE spol. s r.o.
Ostravská 5, 040 01 Košice
31733387
Nemá
10.09.1996
09.11.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SALE spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SALE spol. s r.o.


Konateľ SALE spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SALE spol. s r.o.


Predmet činnosti SALE spol. s r.o.


Kataster SALE spol. s r.o.