Prehľad o organizácii
ROLKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Južná trieda 115, 040 01 Košice
31733395
Nemá
04.09.1996
04.04.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ROLKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROLKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ ROLKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ROLKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti ROLKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster ROLKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice