Prehľad o organizácii
Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.
Popradská cesta 38, 054 01 Levoča
31733409
2020984867
Nemá
10.09.1996
26.05.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.


Konateľ Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.


Predmet činnosti Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.


Kataster Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.


Skrátené výkazy Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.