Moja zóna
Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.
Popradská cesta 38, 054 01 Levoča
31733409
2020984867
Nemá
nezistený
10.09.1996
26.05.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.


Štatutári Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.


Spoločníci Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.


Predmety podnikania Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.


Kataster Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.


Skrátené výkazy Opravárensko - výrobný podnik, s.r.o.