Prehľad o organizácii
PROFIN spol. s r.o.
Kavečanská cesta 3377/72, 040 01 Košice
31733417
2020983063
SK2020983063
2 zamestnanci
11.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8391/V
1,87 tis. €
112,8 %
2022/2021
799 €
-79,9 %
2022/2021
0,01
111,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PROFIN spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby PROFIN spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
1,26
0,1
0,28
0,98

Zisk pred zdanením PROFIN spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA PROFIN spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-50 tis. €
-60 tis. €
-70 tis. €
-80 tis. €
-90 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PROFIN spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROFIN spol. s r.o.


Konateľ PROFIN spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROFIN spol. s r.o.


Predmet činnosti PROFIN spol. s r.o.


Kataster PROFIN spol. s r.o.


Skrátené výkazy PROFIN spol. s r.o.