Prehľad o organizácii
PROFIN spol. s r.o.
Kavečanská cesta 3377/72, 040 01 Košice
31733417
2020983063
SK2020983063
2 zamestnanci
11.09.1996
Ost.poskytovanie úverov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,11
-1,62
0,07
93,4 %
-14,6 tis. €
-1 012,9 %
2021/2020
3,99 tis. €
-0,11
-822,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk PROFIN spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby PROFIN spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
0,76
0,07
0,48
0,93

Zisk pred zdanením PROFIN spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA PROFIN spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-55 tis. €
-60 tis. €
-65 tis. €
-70 tis. €
-75 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PROFIN spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROFIN spol. s r.o.


Konateľ PROFIN spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROFIN spol. s r.o.


Predmet činnosti PROFIN spol. s r.o.


Kataster PROFIN spol. s r.o.


Skrátené výkazy PROFIN spol. s r.o.