Prehľad o organizácii
ART ATELIER, s.r.o. Košice
Madridská 1, 040 13 Košice
31733425
2020789485
Nemá
nezistený
10.09.1996
04.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
N/A
-0,05
N/A
N/A

Zisk ART ATELIER, s.r.o. Košice


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby ART ATELIER, s.r.o. Košice


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
1,15
0,86
n/a
7,2

Zisk pred zdanením ART ATELIER, s.r.o. Košice


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ART ATELIER, s.r.o. Košice


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ART ATELIER, s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ART ATELIER, s.r.o. Košice


Konateľ ART ATELIER, s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ART ATELIER, s.r.o. Košice


Predmet činnosti ART ATELIER, s.r.o. Košice


Kataster ART ATELIER, s.r.o. Košice


Skrátené výkazy ART ATELIER, s.r.o. Košice