Moja zóna
ART ATELIER, s.r.o. Košice
Madridská 1, 040 13 Košice
31733425
2020789485
Nemá
nezistený
10.09.1996
04.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,06
13,9 %
-480 €
N/A
-0,05
N/A
N/A

Zisk ART ATELIER, s.r.o. Košice


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €

Tržby ART ATELIER, s.r.o. Košice


2014

1,15
0,86
n/a
7,2

Zisk pred zdanením ART ATELIER, s.r.o. Košice


2014

EBITDA ART ATELIER, s.r.o. Košice


2014

Koneční uživatelia výhod ART ATELIER, s.r.o. Košice


Štatutári ART ATELIER, s.r.o. Košice


Spoločníci ART ATELIER, s.r.o. Košice


Predmety podnikania ART ATELIER, s.r.o. Košice


Kataster ART ATELIER, s.r.o. Košice


Skrátené výkazy ART ATELIER, s.r.o. Košice