Prehľad o organizácii
MIROND, spol. s r.o. Kežmarok
Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok
31733433
2020512626
SK2020512626
10-19 zamestnancov
12.09.1996
Spracov.a konzerv.mäsa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,08
-0,25
0,07
68,2 %
-217 tis. €
32 %
2021/2020
413 tis. €
-12,3 %
2021/2020
-0,08
25,4 %
2021/2020
75,4 tis. €
N/A

Zisk MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

125,93
0,32
0,02
1,15

Zisk pred zdanením MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


Konateľ MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


Predmet činnosti MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


Kataster MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


Skrátené výkazy MIROND, spol. s r.o. Kežmarok