Prehľad o organizácii
MIROND, spol. s r.o. Kežmarok
Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok
31733433
2020512626
SK2020512626
5-9 zamestnancov
12.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3276/P
-189 tis. €
13,1 %
2022/2021
468 tis. €
13,3 %
2022/2021
-0,07
5 %
2022/2021
75,4 tis. €
N/A

Zisk MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
143,83
0,4
0,03
0,8

Zisk pred zdanením MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


Konateľ MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


Predmet činnosti MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


Kataster MIROND, spol. s r.o. Kežmarok


Skrátené výkazy MIROND, spol. s r.o. Kežmarok