Moja zóna
HERMES-PLUS s.r.o. Košice
Čsl.armády 65, 066 01 Humenné
31733450
Nemá
11.09.1996
26.10.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HERMES-PLUS s.r.o. Košice


Štatutári HERMES-PLUS s.r.o. Košice


Spoločníci HERMES-PLUS s.r.o. Košice


Predmety podnikania HERMES-PLUS s.r.o. Košice


Kataster HERMES-PLUS s.r.o. Košice