Prehľad o organizácii
HERMES-PLUS s.r.o. Košice
Čsl.armády 65, 066 01 Humenné
31733450
Nemá
11.09.1996
26.10.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod HERMES-PLUS s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HERMES-PLUS s.r.o. Košice


Konateľ HERMES-PLUS s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HERMES-PLUS s.r.o. Košice


Predmet činnosti HERMES-PLUS s.r.o. Košice


Kataster HERMES-PLUS s.r.o. Košice