Prehľad o organizácii
AXON PLUS, s.r.o.
Teslova 2, 040 01 Košice
31733468
2020483278
Nemá
nezistený
11.09.1996
27.07.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AXON PLUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AXON PLUS, s.r.o.


Konateľ AXON PLUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AXON PLUS, s.r.o.


Predmet činnosti AXON PLUS, s.r.o.


Kataster AXON PLUS, s.r.o.


Skrátené výkazy AXON PLUS, s.r.o.