Prehľad o organizácii
ALGERDT, spol. s r.o.
Komenského 1, Humenné
31733476
Nemá
11.09.1996
31.08.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ALGERDT, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALGERDT, spol. s r.o.


Konateľ ALGERDT, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALGERDT, spol. s r.o.


Predmet činnosti ALGERDT, spol. s r.o.


Kataster ALGERDT, spol. s r.o.