Prehľad o organizácii
DOMITRI, spol. s r.o.
049 12 Gemerská Hôrka
31733484
2020501461
SK2020501461
20-24 zamestnancov
12.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8398/V
1,58 tis. €
2,1 %
2023/2022
1,31 mil. €
-30,4 %
2023/2022
0
-0 %
2023/2022
12,3 tis. €
36,2 %
2021/2020
N/A

Zisk DOMITRI, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby DOMITRI, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
17,11
0,13
0,1
0,94

Zisk pred zdanením DOMITRI, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA DOMITRI, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DOMITRI, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOMITRI, spol. s r.o.


Konateľ DOMITRI, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOMITRI, spol. s r.o.


Predmet činnosti DOMITRI, spol. s r.o.


Kataster DOMITRI, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DOMITRI, spol. s r.o.