Prehľad o organizácii
DOMITRI, spol. s r.o.
049 12 Gemerská Hôrka
31733484
2020501461
SK2020501461
20-24 zamestnancov
12.09.1996
Výroba plastových obalov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,03
86,5 %
1,55 tis. €
-94,5 %
2022/2021
1,88 mil. €
4,2 %
2022/2021
0
-94,4 %
2022/2021
12,3 tis. €
36,2 %
2021/2020
N/A

Zisk DOMITRI, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby DOMITRI, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
16,88
0,14
0,08
0,88

Zisk pred zdanením DOMITRI, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA DOMITRI, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DOMITRI, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOMITRI, spol. s r.o.


Konateľ DOMITRI, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOMITRI, spol. s r.o.


Predmet činnosti DOMITRI, spol. s r.o.


Kataster DOMITRI, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DOMITRI, spol. s r.o.