Prehľad o organizácii
DOMITRI, spol. s r.o.
049 12 Gemerská Hôrka
31733484
2020501461
SK2020501461
25-49 zamestnancov
12.09.1996
Výroba plastových obalov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,25
0,02
86,9 %
28,1 tis. €
124 %
2021/2020
1,8 mil. €
60,3 %
2021/2020
0,03
126,4 %
2021/2020
12,3 tis. €
36,2 %
2021/2020
N/A

Zisk DOMITRI, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby DOMITRI, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

16,64
0,13
0,08
0,77

Zisk pred zdanením DOMITRI, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA DOMITRI, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DOMITRI, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOMITRI, spol. s r.o.


Konateľ DOMITRI, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOMITRI, spol. s r.o.


Predmet činnosti DOMITRI, spol. s r.o.


Kataster DOMITRI, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DOMITRI, spol. s r.o.