Prehľad o organizácii
Roľnícke družstvo Družstevná pri Hornáde
044 31 Družstevná pri Hornáde
31733492
2021236624
Nemá
nezistený
12.09.1996
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
0
551 %
-81 €
N/A
-0
N/A
N/A

Zisk Roľnícke družstvo Družstevná pri Hornáde


2018
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
transparex.sk

Tržby Roľnícke družstvo Družstevná pri Hornáde


2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-4,51
n/a
0,05

Zisk pred zdanením Roľnícke družstvo Družstevná pri Hornáde


2018
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
transparex.sk

EBITDA Roľnícke družstvo Družstevná pri Hornáde


2018
0 €
-10 €
-20 €
-30 €
-40 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo Družstevná pri Hornáde


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke družstvo Družstevná pri Hornáde


Predstavenstvo Roľnícke družstvo Družstevná pri Hornáde


Správca konkurznej podstaty Roľnícke družstvo Družstevná pri Hornáde


Predmet činnosti Roľnícke družstvo Družstevná pri Hornáde


Kataster Roľnícke družstvo Družstevná pri Hornáde


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo Družstevná pri Hornáde