Prehľad o organizácii
ACTIVE FINANCE a.s.,
Tŕňová 1662/12, 040 01 Košice - mestská časť Sever
31733506
2020789518
Nemá
nezistený
12.09.1996
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
634,37
2,2 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ACTIVE FINANCE a.s.,


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby ACTIVE FINANCE a.s.,


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
1,03
0,98
n/a
797,23

Zisk pred zdanením ACTIVE FINANCE a.s.,


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA ACTIVE FINANCE a.s.,


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ACTIVE FINANCE a.s.,


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ACTIVE FINANCE a.s.,


Predstavenstvo ACTIVE FINANCE a.s.,


Člen dozorného orgánu ACTIVE FINANCE a.s.,


Predmet činnosti ACTIVE FINANCE a.s.,


Kataster ACTIVE FINANCE a.s.,


Skrátené výkazy ACTIVE FINANCE a.s.,