Prehľad o organizácii
ACTIVE FINANCE a.s.,
Tŕňová 1662/12, 040 01 Košice - mestská časť Sever
31733506
2020789518
Nemá
nezistený
12.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sa, vložka č. 820/V
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ACTIVE FINANCE a.s.,


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby ACTIVE FINANCE a.s.,


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
1,03
0,98
n/a
797,23

Zisk pred zdanením ACTIVE FINANCE a.s.,


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA ACTIVE FINANCE a.s.,


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ACTIVE FINANCE a.s.,


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ACTIVE FINANCE a.s.,


Predstavenstvo ACTIVE FINANCE a.s.,


Člen dozorného orgánu ACTIVE FINANCE a.s.,


Predmet činnosti ACTIVE FINANCE a.s.,


Kataster ACTIVE FINANCE a.s.,


Skrátené výkazy ACTIVE FINANCE a.s.,