Prehľad o organizácii
DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec
Šafárikova 473, 048 01 Rožňava
31733514
2020501384
SK2020501384
nezistený
13.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8399/V
-42 €
2,3 %
2022/2021
N/A
-0
59 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk
1,07
0,82
n/a
5,41

Zisk pred zdanením DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


Konateľ DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


Predmet činnosti DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


Kataster DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


Skrátené výkazy DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec