Prehľad o organizácii
DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec
Šafárikova 473, 048 01 Rožňava
31733514
2020501384
SK2020501384
nezistený
13.09.1996
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0
43 %
-43 €
2,3 %
2021/2020
N/A
-0
2,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk

1,28
0,57
n/a
2,2

Zisk pred zdanením DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


Konateľ DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


Predmet činnosti DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


Kataster DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec


Skrátené výkazy DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spoločnosť s ručením obmedzeným Plešivec