Prehľad o organizácii
PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným
Solivarská 28, 080 05 Prešov 5
31733522
2020521316
SK2020521316
1 zamestnanec
13.09.1996
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,11
0,43
89,2 %
1,58 tis. €
171,2 %
2022/2021
268 tis. €
10,4 %
2022/2021
0,01
172,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
2,26
0,11
0,23
1,05

Zisk pred zdanením PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným