Prehľad o organizácii
PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným
Solivarská 28, 080 05 Prešov 5
31733522
2020521316
SK2020521316
1 zamestnanec
13.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3278/P
790 €
-50 %
2023/2022
195 tis. €
-27,4 %
2023/2022
0,01
-52,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
2,38
0,11
0,31
0,93

Zisk pred zdanením PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným