Prehľad o organizácii
PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným
Solivarská 28, 080 05 Prešov 5
31733522
2020521316
SK2020521316
1 zamestnanec
13.09.1996
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,05
0,48
90,4 %
583 €
-79,7 %
2021/2020
243 tis. €
-1,4 %
2021/2020
0
-79,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

2,01
0,1
0,29
1,11

Zisk pred zdanením PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy PRAGOCHEMA Prešov, spoločnosť s ručením obmedzeným