Prehľad o organizácii
F O R T I E Ľ, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné
Laborecká 17, 066 01 Humenné
31733531
2021166543
Nemá
nezistený
13.09.1996
12.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk F O R T I E Ľ, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby F O R T I E Ľ, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením F O R T I E Ľ, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA F O R T I E Ľ, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod F O R T I E Ľ, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie F O R T I E Ľ, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Konateľ F O R T I E Ľ, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Spoločník v.o.s. / s.r.o. F O R T I E Ľ, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Predmet činnosti F O R T I E Ľ, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Kataster F O R T I E Ľ, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Skrátené výkazy F O R T I E Ľ, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné