Prehľad o organizácii
USA, spol. s r.o.
Bardejovská 1, Košice
31733549
2020489097
Nemá
nezistený
02.09.1996
30.10.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk USA, spol. s r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby USA, spol. s r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením USA, spol. s r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA USA, spol. s r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod USA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie USA, spol. s r.o.


Konateľ USA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. USA, spol. s r.o.


Predmet činnosti USA, spol. s r.o.


Kataster USA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy USA, spol. s r.o.