Prehľad o organizácii
MEDICUM spol. s r.o.
Nám. sv. Martina 9, 082 71 Lipany
31733557
2020722583
Nemá
3-4 zamestnanci
12.09.1996
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,43
0,72
1,72
40,7 %
27,3 tis. €
14,6 %
2021/2020
139 tis. €
-25,2 %
2021/2020
0,43
2,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk MEDICUM spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby MEDICUM spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

5,68
0,59
0,09
2,72

Zisk pred zdanením MEDICUM spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA MEDICUM spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MEDICUM spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEDICUM spol. s r.o.


Konateľ MEDICUM spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MEDICUM spol. s r.o.


Predmet činnosti MEDICUM spol. s r.o.


Kataster MEDICUM spol. s r.o.


Skrátené výkazy MEDICUM spol. s r.o.