Prehľad o organizácii
MEDICUM spol. s r.o.
Nám. sv. Martina 9, 082 71 Lipany
31733557
2020722583
Nemá
3-4 zamestnanci
12.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3280/P
34,2 tis. €
112,8 %
2023/2022
162 tis. €
20,7 %
2023/2022
0,51
65,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MEDICUM spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby MEDICUM spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
7,15
0,71
0,08
3,29

Zisk pred zdanením MEDICUM spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA MEDICUM spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MEDICUM spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEDICUM spol. s r.o.


Konateľ MEDICUM spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MEDICUM spol. s r.o.


Predmet činnosti MEDICUM spol. s r.o.


Kataster MEDICUM spol. s r.o.


Skrátené výkazy MEDICUM spol. s r.o.