Prehľad o organizácii
ESCON, a.s. Košice
Bellova 63, 831 01 Bratislava
31733565
2020483300
Nemá
nezistený
11.09.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ESCON, a.s. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ESCON, a.s. Košice


Predstavenstvo ESCON, a.s. Košice


Člen dozorného orgánu ESCON, a.s. Košice


Predmet činnosti ESCON, a.s. Košice


Kataster ESCON, a.s. Košice


Skrátené výkazy ESCON, a.s. Košice