Prehľad o organizácii
ALBA-M, s.r.o., Trebišov
M.R. Štefánika 2221/164, 075 01 Trebišov
31733581
2020507676
Nemá
16.09.1996
09.04.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ALBA-M, s.r.o., Trebišov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALBA-M, s.r.o., Trebišov


Konateľ ALBA-M, s.r.o., Trebišov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALBA-M, s.r.o., Trebišov


Predmet činnosti ALBA-M, s.r.o., Trebišov


Kataster ALBA-M, s.r.o., Trebišov


Skrátené výkazy ALBA-M, s.r.o., Trebišov