Prehľad o organizácii
AL pari a.s.
Nová ul. 134, 017 01 Považská Bystrica
31733590
2020930362
Nemá
13.09.1996
20.07.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AL pari a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AL pari a.s.


Predstavenstvo AL pari a.s.


Člen dozorného orgánu AL pari a.s.


Jediný akcionár a.s. AL pari a.s.


Predmet činnosti AL pari a.s.


Kataster AL pari a.s.


Skrátené výkazy AL pari a.s.