Prehľad o organizácii
FSF-AGRO spol. s r.o. v likvidácii
Pod traťou 961/5, 060 01 Kežmarok
31733603
2020695886
Nemá
nezistený
12.09.1996
13.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk FSF-AGRO spol. s r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Tržby FSF-AGRO spol. s r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 €
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk
n/a
-359
n/a
0

Zisk pred zdanením FSF-AGRO spol. s r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk

EBITDA FSF-AGRO spol. s r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FSF-AGRO spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FSF-AGRO spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ FSF-AGRO spol. s r.o. v likvidácii


Likvidátor FSF-AGRO spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FSF-AGRO spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti FSF-AGRO spol. s r.o. v likvidácii


Kataster FSF-AGRO spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy FSF-AGRO spol. s r.o. v likvidácii