Prehľad o organizácii
GLOBE TRADE, s.r.o.
044 74 Perín-Chym
31733611
2020496885
Nemá
nezistený
16.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8406/V
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk GLOBE TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby GLOBE TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
0,07
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením GLOBE TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 €
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

EBITDA GLOBE TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 €
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GLOBE TRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GLOBE TRADE, s.r.o.


Konateľ GLOBE TRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GLOBE TRADE, s.r.o.


Predmet činnosti GLOBE TRADE, s.r.o.


Kataster GLOBE TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy GLOBE TRADE, s.r.o.